Kdo jsme Tisk
 

JUDr. Ing. Ondřej Kubát, LL.M., advokát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, paralelně studoval rovněž na fakultě Informatiky a Statistiky VŠE v Praze. V minulosti se podílel na vývoji a aplikaci strategických retailových projektů tří významných českých bank. Bohaté zkušenosti získal i díky pracovním pobytům v USA a Velké Británii. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát. Ve své praxi rovněž uplatňuje zkušenosti se zastupováním klientů ve více než 1000 soudních sporech před soudy všech stupňů.

Zaměření:

JUDr. Ing. Ondřej Kubát se věnuje zejména právu obchodnímu, občanskému a právům duševního vlastnictví. Mezi poskytované služby patří mimo jiné komplexní správa vymáhání pohledávek a právní služby v oblasti finančního a bankovního práva, či práva informačních technologií. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.

 

JUDr. Ing. Lucie Kovářová, advokátka a insolvenční správkyně absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. V průběhu své praxe absolvovala semestrální studijní pobyt na Aberystwyth University ve Walesu. JUDr. Ing. Lucie Kovářová je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE z anglického jazyka, vydaného Univerzitou v Cambridge.

Zaměření:

JUDr. Ing. Lucie Kovářová se zaměřuje především na oblast obchodního a občanského práva, zejména práva nemovitostí a práva rodinného.  Mimo jiné rovněž aktivně vykonává činnost insolvenčního správce. Jazykové znalosti: anglický a francouzský jazyk.

Mgr. Jana Roubalová, advokátka absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 absolvovala semestrální studijní stáž na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1, v jejímž rámci si osvojila znalosti i praktické dovednosti v oboru trestního práva. V rámci své dosavadní praxe získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek předních českých pojišťoven a bank.

Zaměření:

Mgr. Jana Budinská se zaměřuje zejména na oblast práva obchodního a občanského a věnuje se též právu rodinnému a trestnímu. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Denisa Blechová, právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Veronika Šmotková, právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Klára Střelková, office manager, organizační zajištění chodu kanceláře. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.