Oblasti práva:

Obchodní právo a právo společností

Právo duševního vlastnictví

Občanské právo

Právo nemovitostí

Vymáhání a správa pohledávek

Finanční a bankovní právo

Trestní právo

Ústavní právo

Veřejné zakázky

Naše priority:

profesionální a individuální přístup ke klientovi

ochrana práv a chráněných zájmů klienta

vysoká úroveň profesních znalostí a zkušeností

JUDr. Ing. Ondřej Kubát, advokát

img01je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, paralelně studoval rovněž na fakultě Informatiky a Statistiky VŠE v Praze. Již v průběhu studia pracoval pro tři významné české banky, když se podílel na vývoji a aplikaci jejich strategických retailových projektů. Bohaté zkušenosti získal i díky pracovním pobytům v USA a Velké Británii.

JUDr. Ing. Ondřej Kubát se věnuje zejména právu obchodnímu, občanskému a právům duševního vlastnictví. Mezi poskytované služby patří mimo jiné komplexní správa vymáhání pohledávek a právní služby v oblasti finančního a bankovního práva, informačních technologií a práva nemovitostí.

číst dál

Reference

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta poskytuje služby mnoha významným subjektům. S ohledem na platnou právní úpravu, která advokátům ukládá povinnost mlčenlivosti, není možné uvádět reference veřejně. Naše advokátní kancelář tuto povinnost důsledně respektuje.

Po individuálním jednání Vám rádi poskytneme podrobnější informace z příslušné oblasti práva v odpovídajícím rozsahu a na základě předem vyžádaných souhlasů našich klientů.