Oblasti práva:

Obchodní právo a právo společností

Právo duševního vlastnictví

Občanské právo

Právo nemovitostí

Vymáhání a správa pohledávek

Finanční a bankovní právo

Trestní právo

Ústavní právo

Veřejné zakázky

Naše priority:

profesionální a individuální přístup ke klientovi

ochrana práv a chráněných zájmů klienta

vysoká úroveň profesních znalostí a zkušeností

Právní služby PDF Tisk Email
 

Obchodní právo a právo společností

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • zastupování obchodních společností a družstev
 • příprava smluvní dokumentace, změny v zakladatelských dokumentech
 • organizace a řízení valných hromad
 • změny v orgánech obchodních společností
 • likvidace obchodních společností
 • prodej a nájem podniku
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • úschovy cenných papírů a jiných listin
 • obchodní spory
 • právo nekalé soutěže

Právo duševního vlastnictví

 • autorské právo
 • licenční právo
 • softwarové právo
 • internetové právo
 • e-commerce
 • registrace ochranných známek, licencí a patentů
 • smluvní vztahy týkající se vývoje, distribuce a užití software

Občanské právo

 • občanskoprávní smluvní agenda
 • civilní spory
 • závazkové právo
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • odpovědnost za škodu
 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské právo

Právo nemovitostí

 • smluvní agenda převodů vlastnických práv k nemovitostem
 • sepisování nájemních a podnájemních smluv
 • řešení sporů o vlastnická a věcná práva k nemovitostem
 • zastupování ve stavebním řízení, jednání s katastrálními úřady
 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor

Vymáhání a správa pohledávek

 • návrh způsobu vymáhání pohledávek
 • předsoudní, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • zprostředkování prodeje a postoupení pohledávek
 • uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení
 • kompletní právní servis

Finanční a bankovní právo

 • právní poradenství v sektoru bankovnictví a finančních služeb
 • daňové poradenství
 • zastupování daňových subjektů ve správním a soudním řízení
 • pojistné právo

Trestní právo

 • obhajoba v trestních řízeních
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování poškozených a právní pomoc v adhezních řízeních

Ústavní právo

 • vypracování ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR
 • zastupování před Ústavním soudem ČR

Veřejné zakázky

 • zpracování zadávací dokumentace k výběrovým řízením
 • právní podpora při zadávání veřejných zakázek
 • právní posouzení nabídek uchazečů o veřejné zakázky
 • zastupování uchazeče při nesprávnému postupu zadavatele výběrového řízení