Oblasti práva:

Obchodní právo a právo společností

Právo duševního vlastnictví

Občanské právo

Právo nemovitostí

Vymáhání a správa pohledávek

Finanční a bankovní právo

Trestní právo

Ústavní právo

Veřejné zakázky

Naše priority:

profesionální a individuální přístup ke klientovi

ochrana práv a chráněných zájmů klienta

vysoká úroveň profesních znalostí a zkušeností

Odměna advokáta PDF Tisk Email
 

Odměna za poskytované právní služby je zpravidla stanovena v závislosti na odborné a časové náročnosti dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna). Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Úkonová odměna za poskytované služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou.

ČASOVÁ ODMĚNA

Časová odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, nebo jiných časových jednotek, které advokát poskytnuté právní službě věnuje.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Paušální odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti, či ve více záležitostech. Odměna je stanovena na opakující se časové období, zpravidla měsíc. Výše paušální odměny je s klientem dohodnuta při převzetí právního zastoupení.

PODÍLOVÁ ODMĚNA

Podílová odměna spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení.

 

Při převzetí věci naše klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.