Oblasti práva:

Obchodní právo a právo společností

Právo duševního vlastnictví

Občanské právo

Právo nemovitostí

Vymáhání a správa pohledávek

Finanční a bankovní právo

Trestní právo

Ústavní právo

Veřejné zakázky

Naše priority:

profesionální a individuální přístup ke klientovi

ochrana práv a chráněných zájmů klienta

vysoká úroveň profesních znalostí a zkušeností

O kanceláři PDF Tisk Email
 

Víme, že naší nejlepší vizitkou jsou spokojení klienti, kteří se rádi vrací. V naší advokátní kanceláři proto naleznete zcela profesionální přístup bez ohledu na to, zda jste velkou společností, středním či menším podnikem nebo fyzickou osobou. Jsme si vědomi, že dnešní doba vyžaduje komplexní řešení, proto úzce spolupracujeme s kvalitními odborníky z mnoha souvisejících oborů - ekonomy, daňovými poradci a notáři.

Náš tým je pečlivě vybírán s důrazem na lidské, etické a odborné schopnosti.

 
Kdo jsme PDF Tisk Email
 

JUDr. Ing. Ondřej Kubát, LL.M., advokát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, paralelně studoval rovněž na fakultě Informatiky a Statistiky VŠE v Praze. V minulosti se podílel na vývoji a aplikaci strategických retailových projektů tří významných českých bank. Bohaté zkušenosti získal i díky pracovním pobytům v USA a Velké Británii. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát. Ve své praxi rovněž uplatňuje zkušenosti se zastupováním klientů ve více než 1000 soudních sporech před soudy všech stupňů.

Zaměření:

JUDr. Ing. Ondřej Kubát se věnuje zejména právu obchodnímu, občanskému a právům duševního vlastnictví. Mezi poskytované služby patří mimo jiné komplexní správa vymáhání pohledávek a právní služby v oblasti finančního a bankovního práva, či práva informačních technologií. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.

 

JUDr. Ing. Lucie Kovářová, advokátka a insolvenční správkyně absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. V průběhu své praxe absolvovala semestrální studijní pobyt na Aberystwyth University ve Walesu. JUDr. Ing. Lucie Kovářová je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE z anglického jazyka, vydaného Univerzitou v Cambridge.

Zaměření:

JUDr. Ing. Lucie Kovářová se zaměřuje především na oblast obchodního a občanského práva, zejména práva nemovitostí a práva rodinného.  Mimo jiné rovněž aktivně vykonává činnost insolvenčního správce. Jazykové znalosti: anglický a francouzský jazyk.

Mgr. Jana Roubalová, advokátka absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 absolvovala semestrální studijní stáž na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1, v jejímž rámci si osvojila znalosti i praktické dovednosti v oboru trestního práva. V rámci své dosavadní praxe získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek předních českých pojišťoven a bank.

Zaměření:

Mgr. Jana Budinská se zaměřuje zejména na oblast práva obchodního a občanského a věnuje se též právu rodinnému a trestnímu. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Denisa Blechová, právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Veronika Šmotková, právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.


Klára Střelková, office manager, organizační zajištění chodu kanceláře. Jazykové znalosti: anglický a německý jazyk.